Zəmanət Plyus şərtləri

Aid olduğu məhsul növlərinin istehsalçı tərəfindən verilmiş zəmanətin müddətini artırır

Mebel kateqoriyasının məhsullarına əlavə olaraq aşağıda qeyd olunan şərtlər aiddir:

 • Fövqəladə halların baş verməsi (yanğın, subasma və s.) – 100 % kompensasiya olunur
 • Kimyəvi təmizləmə (zəmanət müddəti ərzində ildə 1 dəfə) pulsuz həyata keçirilir
 • Məhsulun ünvandan ünvana köçürülməsi (zəmanət müddəti ərzində 1 dəfə) pulsuz həyata keçirilir

Əgər müştəri zəmanət müddəti ərzində zəmanət şərtlərindən istifadə etməyibsə, bu zaman Kontakt Home mağazalarında istifadə etmək üçün ona zəmanətin qiymətinin 100% dəyərində kupon veriləcək və kupon yalnız məhsul alınan zaman istifadə oluna bilər (Zəmanət Plyus xidmətinin müddəti bitəndən sonra 30 gün ərzində)

Rəqəmsal kateqoriyasının məhsullarına aid tarif Məişət və mebel kateqoriyasının məhsullarına aid tarif
1 il – 6% 1 il – 4%
2 il – 10% 2 il – 8%
3 il – 14% 3 il – 12%

 

Zəmanət Plyus xidmətini yalnız əsas məhsul əldə ediləndə müştəriyə əlavə xidmət kimi satmaq olar və yalnız 14 gün ərzində qaytarıla bilər

Zəmanət şərtləri məhsulun yalnız özünə aiddir (komplektasiyadan çıxa biləcək digər aksessuarlara aid deyil)

İstənilən təmir edilmiş detala 30 gün zəmanət verilir

Məhsulun təmiri 14 iş günü ərzində həyata keçirilir. 14 iş günü ərzində təmir yekunlaşmadığı halda müştəriyə Kontakt Home mağazalarında istifadə etməsi üçün məhsulun məbləğinin 100%-i həcmində kupon verilir

Məhsula 3-cü şəxslər tərəfindən, habelə kənar servis tərəfindən müdaxilə edilərsə, zəmanət şərtləri qüvvədən düşür

Zəmanət Plyus şərtləri müştəri hissəli ödəniş şərtlərini tam yerinə yetirmədikdə, yəni müştərinin gecikmələri olduğu zaman qüvvədən düşür. Əgər sonradan ödəniş qrafiki bərpa olunursa, Zəmanət Plyus şərtləri də bərpa olunur.

Zəmanət Plyus xidmətinin ətraflı şərtləri ilə aşağıda tanış ola bilərsiniz:

 

Bu şərtlər toplusu (sonradan “Şərtlər Toplusu”) Müştəri tərəfindən alınmış malın istehsal qüsurları ilə bağlı təmiri və ya dəyişdirilməsi üzrə Müştəriyə (Kontakt Home mağazalar şəbəkəsindən mal alan şəxs) göstərilən aşağıdakı xidmətləri özündə ehtiva etdirir:

 1. QZ PLYUS sertifikatı
 2. Müştəri malın diaqnostikası və təmirə yararlılığından asılı olaraq (a) ya istehsal xarakterli mümkün qüsurların (nasazlıqların) aradan qaldırılması və/və ya malın ehtiyat hissələrini dəyişdirilməsi, (b) bu mümkün olmadıqda isə qüsurlu malın yenisi ilə əvəz olunması hüququnu əldə edir;
 3. QZ PLYUS yalnız malın istehsal (zavod/fabrik) qüsurlarına tətbiq edilir, mexaniki zədələnmələr (istifadə nəticəsində yetirilən təsadüfi zədələnmələr də daxil olmaqla), istismar şərtlərinin pozulması nəticəsində yaranan nasazlıqlar (məs.: içərisinə mayenin düşməsi və s.), proqram təminatından bədniyyətli istifadənin nəticəsi olan nasazlıqlar (virus), açıq alovla təmas nəticəsində yaranan zədələnmələr və s. kimi hallara şamil olunmur;4.
 4. Hazırki Şərtlər Toplusunda göstərilən şərtlər yalnız müştəri tərəfindən QZ PLYUS sertifikatını, şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd, malın seriya nömrəsi, yaxud İMEİ kodunu müəyyənləşdirmək mümkün olmadığı halda isə malın dəyərinin ödənilməsi haqqında sənədin orijinalı (əgər malın dəyərinin ödənilməsi hissə-hissə həyata keçirilirsə, o zaman bütün ödəniş sənədlərinin orijinallarını təqdim etmək zəruridir), mala dair istismar sənədləri (əgər belə sənədlər nəzərdə tutulmuşdursa), malın qutusu təqdim edilməklə həyata keçirilir;5.
 5. QZ PLYUS sertifikatında qeyd olunmuş eyniləşdirmə nömrəsi (seriya nömrəsi, yaxud İMEİ) ilə Müştərinin təqdim etdiyi malın eyniləşdirmə nömrəsi eyni olmalıdır;6.
 6. QZ PLYUS oğurlanmış mala müştəri tərəfindən səlahiyyətli hüquq-mühafizə orqanlarının verdikləri oğurluq faktını təsdiq edən müvafiq sənəd təqdim edildiklə tətbiq edilir;7.
 7. Bu QZ ULTRA-ya uyğun olaraq təmir edilmiş və ya dəyişdirilmiş ehtiyyat hissəsinə 30 (otuz) təqvim günü zəmanət müddəti verilir;
 8. QZ PLYUS malın komplektliliyinə və ləvazimatına tətbiq edilmir (fotoaparatın obyektivi istisna olmaqla);
 9. QZ PLYUS Kontakt Home`un razılığı olmadan üçüncü şəxslər (kənar servis, usta, mühəndis və s) tərəfindən müdaxilə edilən mallara tətbiq edilmir;
 10. QZ PLYUS ödəniş şərtləri tam və vaxtında yerinə yetirilməyən mallara tətbiq edilmir;
 11. Kontakt Home QZ PLYUS şərtlərinin icrasını müştərinin razılığı olmadan üçüncü şəxslərə həvalə edə bilər. Belə olan halda Kontakt Home üçüncü şəxslərin öhdəliklərinə görə müştəri qarşısında özü məsuliyyət daşıyır;
 12. Müştəri əldə etdiyi QZ PLYUS sertifikatının qüvvəyə mindiyi andan 14 (on dörd) təqvim günü ərzində QZ PLYUS xidmətindən istifadə etmədiyi halda, onun dəyərini geri tələb etməklə bu xidmətdən imtina etmək hüququna malikdir;
 1. Müştəri QZ PLYUS sertifikatının qüvədə olduğu müddət ərzində onun şərtlərindən istifadə etməyibsə, bu zaman ona Kontakt Home mağazalarında istifadə etmək üçün QZ PLYUS-un qiymətinin 100%-i dəyərində endirim kuponu (bundan sonra “Endirim Kuponu”) veriləcək. Belə Endirim Kuponundan istifadə edə bilmək üçün Müştərinin əldə etmək (almaq) istədiyi məhsulun qiyməti həmin Kuponun dəyərindən ən azı 2 (iki) dəfə artıq olmalıdır;
 2. Müştəri malı təmir üçün təqdim etdikdə malın təmirə yararlı olub-olmaması qərarı yalnız Kontakt Home tərəfindən və həmin malın diaqnostikasından sonra verilir. Müştəri razılaşır ki, bu məsələnin həllində müştəri tərəfindən üçüncü şəxslərin cəlb edilməsi və onların qərarlarının rəhbər tutulması yolverilməzdir;
 3. Böyük məişət əşyaları və televizorlar (ölçüsü 50″-dən yuxarı olan) Müştərinin ünvanından Kontakt Home əməkdaşları tərəfindən götürülür;
 4. Müştəri malı diaqnostika və ya təmir üçün təqdim edərkən həmin cihazdakı məlumatları, faylları başqa daşıyıcıya köçürməyi öhdəsinə götürür. Əksi olan halda Kontakt Home cihazdakı həmin məlumatların, faylların itməsinə və ya məhv olmasına görə heç bir məsuliyyət daşımır;
 5. Təmir üçün mağazaya təqdim edilmiş mal təmir edildikdən və hazır olması barədə müştəriyə məlumat verildikdən sonra 30 (otuz) təqvim günü ərzində Müştəri tərəfindən təhvil alınmazsa həmin mal Kontakt Home-un mülkiyyəti hesab olunur və onun tərəfindən üçüncü şəxslərə satıla və ya bağışlanıla bilər. Mal satıldıqda, onun satışından əldə olunan gəlirdən həmin malın təmirinə sərf olunan xərclər çıxıldıqdan sonra yerdə qalan məbləğ Müştərinin tələbi ilə ona qaytarılır.18.
 6. QZ PLYUS şərtləri üzrə malın təmiri 14 (on dörd) iş günü ərzində həyata keçirilir. Əks halda müştəriyə malın məbləğinin 100%-i dəyərində Endirim Kuponu verilir;
 1. Bu Şərtlər Toplusunun 13-cü bəndində göstərilmiş Endirim Kuponu əldə edildiyi gündən 90 (doxsan) gün müddətində keçərlidir;
 2. QZ PLYUS sertifikatının satış qiyməti bütün mal növlərində eyni tarifdədir. Tarif aşağıdakı kimidir:

 

ZƏMANƏT PLYUS sertifikatının qüvvədə olma müddəti Rəqəmsal kateqoriyası:

(Malın dəyərinin faizi)

Məişət və Mebel kateqoriyası:

(Malın dəyərinin faizi)

1 il 6% 4%
2 il 10% 8%
3 il 14% 12%

21.Mebel kateqoriyasından olan mallara əlavə olaraq aşağıda qeyd olunan şərtlər tətbiq edilir:

 • QZ PLYUS fövqəladə hallar (yanğın, su basma və s.) nəticəsində yaranan korlanmalara da şamil edilir;
 • Kimyavi təmizləmə QZ PLYUS sertifikatının qüvvədə olduğu müddət ərzində 2 dəfə ödənişsiz həyata keçirilir;
 • Malın ünvandan ünvana köçürülməsi QZ PLYUS sertifikatının qüvvədə olduğu müddət ərzində 1 dəfə ödənişsiz həyata keçirilir.

 

 

* Endirim Kuponu – rəqəm və hərflərin müəyyən edilmiş nümunəli vahid dəsti malın diaqnostikasını aparan Kontakt Home mağazası tərəfindən Müştəriyə təqdim edilir.

 

* Müştəri hazırkı Şərtlər Toplusu ilə ZƏMANƏT PLYUS sertifikatının üzərindəki QR kod ilə keçid etməklə və ya birbaşa daxil olmaqla www.kontakt.az saytında tanış ola bilər.